V prípade rozbitia, sklenené tabule zostávajú prilepené na fóliu, čo zaisťuje zníženie možnosti poranenia črepy.

Bezpečnostné sklá P2 sú tvorené zlepením dvoch sklenených tabúľ typu float s hrúbkou 4 mm, medzi ktorými sa nachádza dvojitá vrstva polyvinylbutyralovej fólie.

Zasklenie sa skladá z dvoch 4 mm skiel a až zo štyroch vrstiev fólie.

Vďaka vrstve, ktorá odbíja slnečné žiarenie
je interiér chránený proti nadmernému prehrievaniu. Zadržiava až 90% tepelnej slnečnej energie.