Rádiový pohon RTS

Motor ovládaný pomocou diaľkových ovládačov v technológií RTS

1-kanálové prenosné diaľkové ovládanie v farbe Pure, s valčekom na nastavenie uhla sklonu lamely

1-kanálové prenosné diaľkové ovládanie v farbe Silver, s valčekom na nastavenie uhla sklonu lamely

1-kanálové prenosné diaľkové ovládanie v farbe Black, s valčekom na nastavenie uhla sklonu lamely

5-kanálové prenosné diaľkové ovládanie v farbe Pure, s valčekom na nastavenie uhla sklonu lamely

5-kanálové prenosné diaľkové ovládanie v farbe Silver, s valčekom na nastavenie uhla sklonu lamely

5-kanálové prenosné diaľkové ovládanie v farbe Black, s valčekom na nastavenie uhla sklonu lamely

1-kanálové nastenné diaľkové ovládanie v farbe Pure s fyzickými tlačidlami. Nemá samostatnú funkciu nastavenia uhla sklonu lamely, realizovaná je len vtedy, keď je pohon spustený smerom nahor alebo nadol

1-kanálové nastenné diaľkové ovládanie v farbe Pure s fyzickými tlačidlami. Nemá samostatnú funkciu nastavenia uhla sklonu lamely, realizovaná je len vtedy, keď je pohon spustený smerom nahor alebo nadol

1-kanálové nastenné diaľkové ovládanie v farbe Silver s fyzickými tlačidlami. Nemá samostatnú funkciu nastavenia uhla sklonu lamely, realizovaná je len vtedy, keď je pohon spustený smerom nahor alebo nadol

1-kanálové nastenné diaľkové ovládanie v farbe Black s fyzickými tlačidlami. Nemá samostatnú funkciu nastavenia uhla sklonu lamely, realizovaná je len vtedy, keď je pohon spustený smerom nahor alebo nadol