Ste individuálny klient

Rýchly kontakt:

*Povinné pole

Meno a priezvisko*

E-mail*

Štát*

Poštové smerovacie číslo*

Mesto*

Adresa*

Telefón*

Máte záujem o:
 okná, dvere vonkajšie rolety garážové brány roletky, siete proti hmyzu

Ako ste sa dozvedeli o Dako:

Komentáre


1) Administrátorom Vašich osobných údajov je DAKO Sp. z o.o. so sídlom v Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz
2) Kontakt s Inšpektorom Ochrany Údajov - iod@dako.eu
3) Vaše osobné údaje budú spracované s cieľom realizácie predajných, popredajných a marketingových aktivít podľa článku 6 ods. 1 písmeno a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.
4) Vaše osobné údaje budú uložené, kým nebude váš súhlas zrušený
5) Máte právo požiadať administrátora o prístup k osobným údajom, o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania, právo odňať súhlas a právo na prenos údajov
6) Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
7) Vaše údaje budú spracované automatizovaným spôsobom, a to aj vo forme profilovania, a dôsledkom takéhoto spracovania bude prijatie vybraných predajných, popredajných a marketingových informácií
8) Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže viesť k neschopnosti získania predajných, popredajných a marketingových ponúk.