Okná PVC

Pre overenie dostupnosti doplnkového vybavenia sa obráťte DAKO.

Základné farby

*Farba k dispozícii vo všetkých systémoch PVC ( s výnimkou DPE-70 i DPE-70+).

Špeciálne farby*

*dostupný výhradne do okien, dverí a posuvných dverí v
systéme DPP-70

*Farba k dispozícii vo všetkých systémoch PVC (s výnimkou DPB-73/73+ i DPE-70/70+).

*Systémy DPB-82, DPB-73, DPB-73 + sú dostupné len v základných farbách, okrem farby Tabasco.

Farby hliníkového opláštenia*

*Dostupné len v systémoch s hlinikovym opláštenim- DPQ-82 Thermo AL, DPQ-82 AL