Protipožiarne dvere

Špecializované protipožiarne dvere vyrobené technológiou zaručujúcou odolnosť voči požiaru v triedach EI30 a EI60 (podľa normy PN-EN 13501-2+A1:2010). Požiarna odolnosť triedy EI.. znamená, že dvere zabránia preniknutiu plameňov a znížia prietok tepelnej energie počas 45 respektíve 60 minút. Vybavenie dverí prahom alebo izolačnou lištou umožňuje získať odolnosť proti prenikaniu dymu triedy Sa, Sm (podľa normy PN-EN 13501-2+A1:2010).

Doplnením ponuky protipožiarnych riešení je fixné zasklenie v triedach EI30, EI60, EI120 a technické okná vybavené rámom namiesto prahu a bez vonkajšej kľučky a vložky.