Doplnky priemyselné garážové brány

Zariadenie detegujúce prípadné prekážky na trase plášťa brány – v prípade detekcie, bezpečnostné zariadenie pripojené k pohonu zastaví zatváranie brány.

Zariadenie detegujúce prípadné prekážky na trase plášťa brány – v prípade detekcie, bezpečnostné zariadenie pripojené k pohonu zastaví zatváranie brány.

Zariadenie používa rôzne farby svetla, ktorými informuje o povolení alebo zákaze vjazdu do garáže.

Tlačidlo núdzového zastavenia brány. Používa sa v automatickej verzii a v automatickej verzii s rádiovým ovládačom.

Dvojstranný kľúčový prepínač

Umožňuje otvárať priemyselnú bránu kľúčom. Používa sa v automaticky riadenej verzii a v automaticky riadenej verzii s rádiovým ovládačom.