História

2019 | Oslavujeme 25 rokov!

 • 25. výročie existencie značky DAKO
 • Zapojenie sa do prezentácie značky na veľtrhoch, medzi inými v Taliansku (Klimahouse, D’oltremare), vo Francúzsku (Foire de Lyon, BATIMAT) a tradične v Belgicku na podujatí BATIBOUW

2018 | Integrované činnosti

 • Účasť na priemyselných podujatiach – veľtrhoch: BATIBOUW, Nordbat, Nordbygg alebo Forum Agentti
 • Vývoj nových predajných trhov značky medzi inými USA a Kanady
 • Dynamický vývoj značkových kanálov v sociálnych médiách a budovanie vzťahov s koncovými klientmi, ako aj podpora predajnej siete a intenzívne aktivity v rámci rozvoja dostupnosti salónov značky

2017 | Dynamický vývoj značky DAKO

 • Otvorenie novej výrobnej haly (ktorá rozširuje existujúcu plochu o 5 200 m²) a rozšírenie strojového parku v dôsledku dynamického rastu predaja a neustáleho rozširovania ponuky produktov.
 • Prítomnosť značky na najväčších a najprestížnejších stavebných veľtrhoch v Európe:
  BATIBOUW v Bruseli, ECO Build vo Veľkej Británii, Made Expo v Taliansku, Coneco Expo na Slovensku a BATIMAT vo Francúzsku.

2016 | Zrýchlenie na všetkých frontoch

 • Idea DAKO podporujúca komplexné riešenia v oblasti výrobkov PVC neustále rastie. Spoločnosť rozširuje ponuku produktov a rozvíja schopnosti nastavenia ich na individuálne preferencie zákazníkov. Reklamná kampaň HarmonyLine sa objaví v celoštátnej televízii a internete. Propagácia HarmonyLine sa dostáva na zahraničné trhy – rad sérií prezentujeme v obchodnej tlači počas medzinárodných veľtrhov a v rámci cyklu konferencií okrem iného vo Švédsku, Nemecku, Taliansku a Francúzsku.
 • Dôležitým krokom pri budovaní medzinárodnej sily značky DAKO je pokračovanie športových aktivít: partnerstvo s popredným klubom v Bundeslige – Borusia Mönchengladbach, sponzorovanie najzaujímavejších zápasov francúzskej ligy a propagácie značky počas kvalifikácii na Olympijské hry v Rio de Janeiro.
 • Prirodzeným dôsledkom rastu systematického predaja je rozvoj dopravnej flotily a expanzia výrobnej infraštruktúry spoločnosti, ktorá sa začala na konci roka.

2015 | Rada produktov HarmonyLine

 • Pre splnenie očakávania zákazníkov a ich sny o krásnom dome spoločnosť zavádza do svojej ponuky jedinečnú produktovú radu HarmonyLine – myšlienku spoločného návrhu prvkov z výrobkov PVC, založenú na estetickej súdržnosti okien, roliet, dverí a brán ako aj nastavenie výrobkov PVC na individuálny charakter budovy.
 • Moderná rada produktov HarmonyLine je prezentovaná okrem iného na prestížných výstavach Mondial du Batimat vo Francúzsku a na domácom trhu v tlači, rozhlase a televízii.

2014 | 20 rokov firmy

 • 20 rokov existencie firma Dako oslavuje výročnou galou, ktorej ozveny sa odrážajú v medzinárodných médiách.
 • Dako ako jediná spoločnosť v sektore výrobkov PVC, je taktiež víťazom ročníka súťaže o Najlepšieho Vývozcu do Francúzska.

 • Jerzy a Janusz Studzińscy víťazi v kategórií Krakowski Dukat.

2013 | Ofenzívny marketing

V roku, pred 20. výročím pôsobenia firmy, DAKO zahájilo marketingovú ofenzívu. Predajnú sieť u nás aj v zahraničí podporuje pomocou aktivít v najväčších médiách a prítomnosti na prestížnych športových podujatiach.
Aktivity zahŕňajú kampaň v celoštátnych televíznych a rozhlasových staniciach a tiež v domácej a zahraničnej tlač Značka DAKO sa objavuje na Tour de Pologne, na legendárnom štadióne Wembley v zápase medzi Anglickom a Poľskom a tiež na historických víťazstvách hádzanárok vo finálových zápasoch Majstrovstiev sveta v hádzanej žien.

2011 | Modernizácia obchodnej siete

Spoločnosť začala proces modernizácie, ktorého cieľom je poskytovať zákazníkom služby a poradenstvo na najvyššej úrovni.
Súbežne s vývojom na domácom trhu, DAKO zvyšuje aktivitu aj na trhoch Európy, na ktoré exportuje polovicu svojej výroby.

2009 | 15 rokov firmy

Ubehlo 15 rokov pôsobenia spoločnosti. DAKO je lídrom v brandži stavebného stolárstva, má pevné zázemie a pozíciu na vnútroštátnom a zahraničnom trhu, neustále sa rozvíja, vylepšuje a investuje, čo patrí do stratégie spoločnosti. DAKO disponuje potenciálom, skúsenosťami a vedomosťami umožňujúcimi realizáciu najťažších výziev, aké prináša súčasná architektúra.

2008 | Nový technologický park

Stavba nového objektu je ukončená. V júli 2008 sa začali práce v novom sídle o celkovej rozlohe 13 500 m2. Priestranné výrobné haly s najmodernejším strojovým parkom na výrobu výrobkov z PVC, dreva, hliníka, ocele a dreva s hliníkovým opláštením dovolili nielen navýšiť výrobný výkon, ale tiež umožnili zvýšiť zamestnanosť. V novom objekte je umiestnená takisto moderne vybavená prášková lakovňa umožňujúca lakovanie hliníkových profilov a častí oceľových konštrukcií, z čiernej aj pozinkovanej ocele. Moderná a komfortná budova značne zväčšuje kancelárske a výrobné priestory spoločnosti, čo zvyšuje pracovný komfort, pričom umožňuje lepšiu obsluhu našich zákazníkov. Ukončená investícia sa zapisuje do dlhodobého programu rozvoja a modernizácie spoločnosti.

2005 | Dynamický rozvoj exportu

Exportná činnosť sa postupne rozširuje na trhy európskych krajín, a tiež Ázie a Severnej Ameriky. Dynamický rozvoj a stále zväčšujúci sa dopyt na výrobky DAKO vyžaduje čoraz väčší výrobný výkon. V tejto súvislosti prijíma predstavenstvo rozhodnutie o výstavbe nového administratívno-kancelárskeho objektu s modernými výrobnými halami. Na okrajoch Nowego Sącza rýchlo vzniká nová, priestranná kancelárska budova spolu s veľkými výrobnými halami, ktoré budú vybavené technologickým parkom najnovšej generácie.

2004 | Ďalšie obohatenie ponuky

Vychádzajúc v ústrety požiadavkám trhu v rámci komplexnosti výrobnej ponuky, sú do výroby zavedené garážové brany a protipožiarne konštrukcie. Vďaka tomu je spoločnosť schopná vykonať každú komplexnú zákazku v rámci dodávky stavebneho stolárstva.

2003 | Smer Európa

Výrobky spoločnosti DAKO sú stále viac populárne na celom území ( našeho státu ). Stály vývoj spoločnosti a spokojnosť zákazníkov na ( domácím ) trhu vyústili v rozhodnutie o expanzii na zahraničné trhy.

2002 | Nová výrobná hala

Vysoký ukazovateľ rastu a stále zväčšujúca sa distribučná sieť priniesli rozhodnutie o stavbe moderného výrobného objektu. V máji 2002 sa začína stavba továrne skladajúcej sa z administratívno-kancelárskej budovy a modernej výrobnej haly o celkovej rozlohe 6000m2. Iba rok od začatia stavby nového objektu opúšťa výrobnú linku prvé okno.

1999 | Zvyšujúci sa počet zákazníkov

Rastúci záujem o výrobky DAKO a stále rastúci počet odberateľov donútil predstavenstvo k rozšíreniu ponuky o ďalšie výrobky. Do obchodnej ponuky DAKO je zaradené stavebné stolárstvo.

1997 | Dynamický rozvoj

DAKO sa dynamicky rozvíja a rozširuje svoju ponuku. Je spustená špecializovaná linka pre výrobu roliet a hliníkových konštrukcií. Postupne sa spoločnosť rozvíja a každým rokom sa zvyšuje dynamika predaja.

1995 | Rozšírenie ponuky

Obchodná ponuka je rozšírená o vonkajšie a vnútorné parapety, látkové roletky a siete proti hmyzu.

1994 | Založenie firmy

Založenie firmy bratmi Jerzym a Januszom Studzińskými. Na začiatku sa firma DAKO zamerala na výrobu okenných a dverových konštrukcií z PVC vo výrobnej hale o rozlohe 600 m2.