Ďakujeme vám za návštevu stánku DAKO na veľtrhoch CONECO!