Wyposażenie drewnianych drzwi panelowych wkładki

Wkładka z motylkiem
Wkładka klasy A
Wkładka klasy C