Vi är mycket nöjda med den nya samarbetspartnern, det polska företaget DAKO, som finns på de europeiska marknaderna