Tillgängligheten av tillvalsutrustning för utvalda produkter från DAKO kan du kolla genom att kontakta DAKOs.

Vid krossning sitter glasrutorna fast i folien, vilket minimerar risken för skador med glassplitter.

Inbrottssäkra glasrutor P2 är konstruerade av två floatglas med en tjocklek på 4 mm och dubbla lager folie av polyvinylbutyral mellan dem.

Glasrutan P4 är gjord av två glas med en tjocklek på 4 mm och fyra lager folie.

Med ett lager som reflekterar strålar skyddar de utrymmen mot starkt solljus. Även 90% av solenergi kan stoppas.