Tillgängligheten av tillvalsutrustning för utvalda produkter från DAKO kan du kolla genom att kontakta DAKOs.