Segmentportar

Om tillvalsutrustning är tillgänglig i utvalda DAKO:s produkter kan man kontrollera genom att kontakta DAKO:s affärspartner.

Typer av panelen

STANDARD SÄKERHET

Wirebrottsskydd – Ser till att portbladet inte faller ner vid en brusten stållina**

Fjäderbrottsskydd – Ser till att portbladet inte faller ner vid en brusten fjäder**

Panelernas utformning förhindrar att fingrarna kommer i kläm när porten är i rörelse.

Överlastningsbrytare*

* endast för automatiska garageportar
** förekommer inte i N-ledanordning

LEDANORDNINGAR

ST ledanordning används när överstyckets höjd är minst 350mm. Vridfjädrar monteras på framsidan vid överstycket, port med enkla horisontella styrskenor.

LHF ledanordning används när överstyckets höjd är mellan 220 och 350mm. Vridfjädrar monteras på framsidan vid överstycket, port med dubbla horisontella styrskenor.

LHR ledanordning används när överstyckets höjd är minst 120mm (för manuell port) och 170mm (för automatisk port). Vridfjädrar monteras i slutet av horisontella styrskenor, port med dubbla horisontella styrskenor.

N-ledanordning med spännfjädrar används när överstycket är minst 100 mm (för manuell och automatisk port). Spännfjädrarna monteras i vinkelfästet för den vertikala styrskenan.