Samarbete

Sedan 1994 har DAKO
tillverkat högklassiga…

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande


1) dina personuppgifter hanteras av Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. med säte på ul. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz,
2) kontakt till personuppgiftsansvarig – iod@dako.eu,
3) dina personuppgifter hanteras för försäljning, efterförsäljning och marknadsföring enligt art. 6 punkt 1 bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016,
4) dina personuppgifter förvaras till återkallelse av samtycke,
5) du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att få dem rättade, raderade, hanterade på ett begränsat sätt samt rätt att återkalla samtycke och flytta dina personuppgifter,
6) du har rätt att anföra klagomål till en tillsynsmyndighet,
7) dina uppgifter hanteras på ett automatiskt sätt som också omfattar en profilanalys för en detaljerad försäljnings-, efterförsäljnings- och marknadsföringsinformation,
8) det är frivilligt att ange personuppgifter men om de inte anges kan det leda till att du inte kommer att få försäljnings-, efterförsäljnings- och markandsföringserbjudanden.