Säljer du Fönster?
Vi har en ide for ett gott samarbete!

VART JOBB:

Vi stöder din försäljningslokal
med demonstrationsexemplar
Vi tillhandahåller
attraktiva broschyrer
Vi konfigurerar
och prissätter erbjudandet
Vi tillverkar en produkt
av högsta kvalitet
Vi förpackar produkter
för transport på ett säkert sätt
Vi levererar alltid
varor i tid
Vi håller ständig
kontakt med dig

Sedan 1994 Har DAKO
tillverkat högklassiga…

fönster och dörrar i trä, aluminium och stål och utökat samtidigt sitt utbud genom att anpassa det efter kundernas förväntningar som ändras hela tiden.
Företaget bryr sig om att designa produkter av hög kvalitet och med hög precision genom att effektivisera tillverkningsprocesser och utveckla olika moderna teknologier.Det utbildar sina medarbetare hela tiden, satsar på utveckling och expanderar verksamheten till nya utländska marknader.

DITT JOBB:

Du ansluter dig till
vårt säljnätverk
Du köper produkter
hos en leverantör
Du utvecklar din verksamhet
på ett stabilt och säkert sätt

KONTAKT:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

1) dina personuppgifter hanteras av Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. med säte på ul. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz,
2) kontakt till personuppgiftsansvarig – iod@dako.eu,
3) dina personuppgifter hanteras för försäljning, efterförsäljning och marknadsföring enligt art. 6 punkt 1 bokstav a i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016,
4) dina personuppgifter förvaras till återkallelse av samtycke,
5) du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att få dem rättade, raderade, hanterade på ett begränsat sätt samt rätt att återkalla samtycke och flytta dina personuppgifter,
6) du har rätt att anföra klagomål till en tillsynsmyndighet,
7) dina uppgifter hanteras på ett automatiskt sätt som också omfattar en profilanalys för en detaljerad försäljnings-, efterförsäljnings- och marknadsföringsinformation,
8) det är frivilligt att ange personuppgifter men om de inte anges kan det leda till att du inte kommer att få försäljnings-, efterförsäljnings- och markandsföringserbjudanden.

De har redan gett oss sitt förtroende

De har redan gett oss sitt förtroende