PVC Fönster – Serie 82

Tillgängligheten av tillvalsutrustning för utvalda produkter från DAKO kan du kolla genom att kontakta DAKOs.

Grundfärger

*Färg är tillgänglig i alla PVC-system (förutom DPE-70 och DPE-70+)

Specialfärger*

*endast tillgänglig för fönster, dörrar och skjutdörrar i systemet DPP-70

* Systemet DANLINE-70 finns endast i vit färg.
* Systemet DPP-70 finns endast i vit och krämvit färg (RAL 9001).
* I systemen DPB-73 förekommer endast grundfärger utan Tabasco färgen.

Färger på aluminiumbeklädnad*

*tillgängliga i system med aluminiumbeklädnad – DPQ-82 Thermo AL, DPQ-82 AL