Med HST terrass dörrar, innebär det att man öppnar upp …