Intelligent hem – DAKO Smart Connect-systemet

Smart Hem system gör det möjligt att på ett bekvämt, centralt och trådlöst sätt styra elektrisk utrustning hemma, på jobbet, kontoret, skolan och andra ställen samt ger tillgång till information om utrustningens status.

System manövreras med datorer, surfplattor och smartphones anslutna till internet och ger full kontroll över hem från nästan varje plats på jorden.

  • Bekväm, integrerad och trådlös styrning av hemutrustning
  • Lätt tillgång till information om enheternas status (t.ex. öppna/stängda)
  • Styrning av och tillgång till information från varje plats över hela världen med hjälp av enheter anslutna till internet

Med DAKO Smart Connect-systemet kan du styra eldrivna garageportar och rulljalusier tillverkade av DAKO. Centralenheten kan manövreras från din dator, notebook, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Centralenheten är kopplad till en server som du när som helst kan ha direkt tillgång till var du än befinner dig.

Efter inloggning kan du styra alla anordningar i ditt hem som är kopplade till DAKO Smart Connect-centralenheten. När du skickar ett kommando till centralenheten blir det omedelbart utfört och du får en återkoppling om anordningens aktuella status.

Koppling mellan DAKO Smart Connect och DAKO-produkter

DAKO Smart Connect-komponenter som samarbetar med DAKO-produkter

DAKO Smart Connect-systemet består av komponenter som är utförda i IO-teknik. Denna teknik möjliggör trådlös tvåvägskommunikation io-homecontrol®, som kan användas i olika hemapparater. Systemet kan dessutom integreras med drivenheter till portar och rulljalusier som använder RTS-radioteknik. Därför kan även äldre apparater integreras med DAKO Smart Connect-systemet.