Integritetspolicy

Den här webbsidan www.dako.eu hanteras av företaget Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. (nedan kallat ”DAKO”). Denna rättsliga not anger villkor och förbehåll som gäller användning av webbplatsen och omfattar alla dess användare. Om du på använder webbplatsen på något sätt godtar du dessa villkor.

1. Upphovsrätt

Innehållet av DAKOs hemsida är skyddat av upphovsrätt. Det är förbjudet att kopiera, duplicera, trycka om, kopiera till ett annat elektroniskt medium, publicera, sända eller överföra vilken som helst text, grafikens bilder, logo, knappar, ikoner, image, såväl som att välja och lägga de ovanstående detaljerna eller vilka som helst grundläggande källkoder och programvarukod för vilka som helst kommersiella eller offentliga ändamål utan DAKOs tidigare godkännande.
Webbsidans delar kan kopieras eller skrivas ut endast för privatbruk för icke-kommersiella ändamål.
Du samtycker härmed att bara använda webbsidan för legitima ändamål.

2. Varumärken

Webbsidans innehåll, däribland all information, logo, handelsnamn, produktnamn, bilder och andra beteckningar som är skyddade av gällande immateriella rättigheter tillhör uteslutande Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
De märkesnamn och beteckningar som finns på denna sida är registrerade varumärken som Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. har rätt till.
Alla de till tredje parter tillhörande märken, produkter, tjänster och företagsnamn som finns på denna sida är varumärken, varumärken för tjänster och handelsnamn som tillhör sina ägare. Företaget DAKO tillåter inte att använda dem av någon person som inte är deras ägare. Alla fall när de utnyttjas skadar innehavarens rätt.

3. Integritetspolicy

DAKO skyddar med en speciell noggrannhet den information som företaget får från webbplatsanvändare sam deras personuppgifter enligt art. 13 i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (EU:s officiella tidning EU L 119 av 04.05.2016)
Användaren kan använda webbplatsen utan att ange sina personuppgifter.
De uppgifter som ni anger behandlas konfidentiellt av DAKO och de ska inte vidarebefordras till andra parter. Uppgifterna ska endast användas för tekniska behov vid hantering av webbplatser, kundtjänst, genomförande av enkätundersökningar om produkter och för markandsföringssyften endast i den omfattning som är nödvändig.
Personuppgifter överförs till statliga organisationer och myndigheter endast då det är obligatoriskt enligt den nationella lagstiftningen.

4. Cookies

DAKO använder cookies för korrekt funktion och förbättring av form för och kvalitet på meddelande av information.
Dessa uppgifter kan omfatta webbplatsadresser som är kopplade till vår webbsida, webbsidor som användaren tittar på på vår webbplats, IP-adresser och besökstid på vår webbsida. DAKO förbehåller rätt använda uppgifterna för att identifiera användaren.
De flesta webbläsarna ger möjlighet att hantera och radera cookies genom webbläsarens inställningar. För att läsa mer om cookies, däribland om hur att hantera och radera dem, besök www.allaboutcookies.org.

5. Ansvar
All information på webbplatsen angavs i god tro efter bästa förmåga för att säkerställa att uppgifterna är aktuella och exakta. DAKO tar dock inget ansvar för följder av användning av webbsidan och dess innehåll, i synnerhet för noggranna, exakta och kompletta uppgifter. DAKO förbehåller rätt till att ändra webbsidornas innehåll på olika sätt när som helst, oavsett orsaken och utan tidigare meddelande.
Reklammaterialen som finns på företaget DAKOs webbplats kan inte anses som en offert enligt art. 66 i den polska Civilbalken utan de är bara en presentation och reklam på de produkter som erbjuds av företaget DAKO.
Det är användaren själv som tar risk i samband med användning och utnyttjande av informationen som anges på webbplatsen. DAKO tar inget ansvar för de skador som orsakas som resultat av användning av webbplatsen DAKO.
Företaget DAKO tar inget ansvar för de materiella och icke-materiella skador som direkt eller indirekt framgår av den information som man kan få på de webbsidor som länkarna på denna webbplats leder till.

Om du har frågor, kommentarer eller anmärkningar om webbplatsen kontakta oss på: informatyka@dako.eu eller företagets adress: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.