Tillbehör

Tack vare denna är det möjligt att lyfta portbladet vid strömavbrott (lösning avsedd t.ex. för offentlig brandkår).

Lösningen som garanterar ökad tätning för drivenheten och styrenheten – säkerställer deras skydd mot ökad fuktighet i rummet.

Anordningen som upptäcker hinder i vägen för portbladet tack vare fotocellers signal stoppar säkerhetsanordning, som kopplas till drivenheten, stängning av porten.

Anordningen som upptäcker hinder i vägen för portbladet tack vare fotocellers signal stoppar säkerhetsanordning, som kopplas till drivenheten, stängning av porten.

Anordningen används ljussignaler i lämpliga förger som visar om det är möjligt eller omöjligt att komma in i garaget.

Nödknapp för att stoppa porten. Automatiskt styrd eller med automatisk styrning genom radiosändare.

Dubbelsidig nyckelbrytare

Gör det möjligt att öppna en industriport med en nyckel Används med automatisk styrning eller med automatisk styrning genom radiosändare.