Wysokie parametry bezpieczeństwa drzwi PVC – certyfikat klasy RC 2