Polityka prywatności

Niniejsza strona www.dako.eu jest obsługiwana przez firmę Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. (dalej „DAKO”). Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakichkolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

1. Prawa autorskie

Treść strony internetowej DAKO chroniona jest prawem autorskim. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniej zgody DAKO.
Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych.
Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

2. Znaki handlowe

Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność Fabryki Okien DAKO Sp. z o.o.
Nazwy marek oraz oznaczenia są na tej stronie zarejestrowanymi znakami towarowymi, do których posiada prawo Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma DAKO nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie prawa posiadacza.

3. Polityka prywatności

DAKO chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Użytkownik może korzystać ze strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych.
Udzielone przez Państwa informacje traktowane są przez firmę DAKO jako poufne i nie będą one udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.
Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych.

4. Pliki cookies

DAKO wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.
Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z nasza stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. DAKO zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu identyfikacji użytkownika.
Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzićwww.allaboutcookies.org.

5. Odpowiedzialność
Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże DAKO nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze strony internetowej oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. DAKO zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.
Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej firmy DAKO nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę DAKO.
Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. DAKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu DAKO.
Firma DAKO nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: informatyka@dako.eu lub na adres firmy: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.