Jerzy i Janusz Studzińscy laureatami Krakowskiego Dukata