Jak rozpoznać produkty DAKO?

baner2
Zwróć uwagę na oznaczenia! Oryginalne produkty DAKO oznakowane są w charakterystyczny sposób, który pozwala rozpoznać producenta. Komplet oryginalnych oznaczeń na produkcie to pewność, że:
  • Produkt został wyprodukowany w przez DAKO i został poddany zakładowej kontroli jakości.
  • Posiada potwierdzoną znakiem CE zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
  • Objęty jest gwarancją producenta.

Oznaczenia produktów

W naszych wyrobach stosujemy oznaczenia pozwalające na identyfikację poszczególnych grup produktowych. Każdy oryginalny produkt DAKO powinien zawierać komplet oznaczeń wyszczególnionych poniżej.