Archive: Wrzesień, 2014

Trwają działania w branżowej prasie i na portalach internetowych poświęconych budownictwu we Francji i w Belgii. Promocja marki DAKO ma na celu budowę świadomości i znajomości marki w tych krajach.
Reklamy i artykuły poświęcone marce DAKO – w tym jubileuszowi 20-lecia firmy – ukazują się między innymi w kolejnych … Czytaj więcej