Retningslinjer for personvern

Nettsiden www.dako.eu drives av Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. (heretter “DAKO”). Juridisk merknad fastsetter vilkår og forbehold for bruk av nettstedet og gjelder for alle brukerne. Ved å bruke nettstedet på noen som helst måte, godtas disse vilkårene.

1. Opphavsrett

Innholdet på DAKOs nettside er beskyttet av opphavsretten. Det er forbudt å kopiere, bruke, opptrykke, kopiere til et annet elektronisk medium, publisere, overføre eller videresende tekst, grafiske bilder, logoer, knapper, ikoner og bilder, samt velge og ordne de ovennevnte elementene og alle underliggende kildekoder og programvarer for noen som helst kommersielle eller offentlige formål uten å få DAKOs samtykke.
Deler av nettstedet kan kopieres og skrives ut kun til privat bruk for ikke-kommersielle formål.
Du aksepterer herved å bruke dette nettstedet bare til formål som er i samsvar med loven.

2. Varemerke

Innholdet på nettstedet, inkludert all informasjon, logoer, handelsnavn, produktnavn, bilder og andre merknader er beskyttet av gjeldende immaterielle rettigheter og er kun eierskapet til Vindusfabrikken DAKO Sp. z o.o.
Firmanavnene og merknadene er registrerte varemerker på denne siden, som Vindusfabrikken DAKO Sp. z o.o. har rettigheter til.
Alle firmanavn, produkter, tjenester og navn som eies av tredjeparter og som befinner seg på denne nettsiden er varemerker, servicemerker og handelsnavn som eies av disse tredjepartene. DAKO tillater ikke bruk av det av andre personer enn eiere. Eventuelle slike tilfeller utgjør et brudd på rettighetshaveren.

3. Retningslinjer for personvern

DAKO beskytter spesielt informasjon fra nettsidens brukere og deres personopplysninger i samsvar med art 13 om personvernforordningen fra 27. april 2016 (Den europeiske unions tidende EU L 119 fra 04.05.2016) Brukeren kan bruke nettsiden uten å oppgi personopplysninger.
Informasjon fra dere behandles av DAKO som konfidensiell og vil ikke bli offentliggjort til tredjeparter. Disse dataene vil kun bli brukt til teknisk styring av nettsiden, kundeservice, gjennomføring av produktundersøkelser og kun for markedsføringsformål i nødvendig omfang.
Personopplysninger blir kun overført til institusjoner og statskontorer i obligatoriske saker som er beskrevet i nasjonale lover og regler.

4. Informasjonskapsler/cookies

DAKO bruker informasjonskapslers teknologi for å sikre at den fungerer riktig, og for å forbedre formen og kvaliteten av informasjonen som tilbys. Denne informasjonen kan inneholde nettadresser som er knyttet til nettsiden vår, nettsider som brukeren ser gjennom på nettsiden vår, IP-adresse og brukt tid på nettsiden vår. DAKO forbeholder seg retten til å bruke informasjon til å identifisere brukeren.
De fleste nettleserne lar deg administrere eller slette informasjonskapsler ved å åpne nettleserinnstillingene dine. For å få vite mer om informasjonskapsler, inkl. hvordan administrere og slette, bør man lese www.allaboutcookies.org.

5. Ansvar
All informasjon som er på nettsiden, har blitt presentert i god tro med stor forsiktighet for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten av dataene. DAKO er imidlertid ikke ansvarlig for følgene av å bruke nettsiden og innholdet, særlig ikke ansvarlig for nøyaktigheten, påliteligheten og fullstendigheten av informasjonen. DAKO forbeholder seg retten til å endre innholdet på disse nettsidene til enhver tid og på noen måte, av hvilken som helst grunn og uten forvarsel.
Reklamematerialer som er lagt ut på DAKOs nettsted, er ikke et tilbud i henhold til art 66 i sivilretten, og er kun presentasjon og reklame for produkter som tilbys av DAKO.
Risikoen forbundet med bruk og bruk av informasjon presentert på nettsiden bæres av brukeren selv. DAKO er ikke ansvarlig noen som helst skade som skyldes bruk av DAKOs nettside.
DAKO selskapet er ikke ansvarlig for skade på eiendom og andre skader, direkte eller indirekte som et resultat av å skaffe seg informasjon fra nettsidene, som er plassert på denne nettsiden.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bemerkninger angående nettsiden, vennligst ta kontakt via e-post: informatyka@dako.eu eller via firmaets adresse: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.