PVC Vinduer

Tilgjengeligheten av ekstrautstyret på utvalgte produkter DAKO kan sjekkes ved å ta kontakt med DAKO.

Grunnleggende farger

*Farge tilgjengelig i alle PVC systemer (med unntak av DPE-70 og DPE-70+).

Komplementære farger*

* I DPB-73 i DPB-73+ systemer finnes det bare de grunnleggende fargene unntatt fargen Tabasco.
* I systemet DPP-70 finner man bare hvit farge og kremhvit RAL 9001
* I systemet DANLINE 70 finner man bare hvit farge