Leddporter

Tilgjengeligheten av ekstrautstyret på utvalgte produkter DAKO kan sjekkes ved å ta kontakt med DAKO.

Tilgjengelige typer paneler

STANDARD SIKRINGER I LEDDPORTER

Sikring i tilfelle wirebrudd ( standard i porter over 9m2)

Sikring i tilfelle fjærbrudd

Fingerklem sikring

Obstakeldetectiesysteem*

*kun til automatiske garasjeporter

TYPER AV SKINNESYSTEM

Skinnesystem ST brukes hvis høyden til overliggeren er minimum 350mm. Torsjonsfjær montert på yttersiden ved overliggeren med enkelte horisontale skinner.

Skinnesystem LHF brukes hvis høyden til overliggeren er fra 220mm til 350mm. Torsjonsfjær montert på yttersiden ved overliggeren, porter med dobbelte horisontale skinner.

Skinnesystem LHR brukes når høyden av overliggeren er minimum 100mm ( for manuelle porter) og 150mm ( for automatiske porter). Torsjonsfjær montert på enden av dobbelte horisontale skinner.