Sekční garážová vrata

Pro ověření dostupnosti doplňkového vybavení se obraťte na obchodního DAKO.

Druhy panelu

Bezpečnost

Zabraňuje opadání pláště vrat v případě prasknutí lanka.**

Zabraňuje opadání pláště vrat v případě prasknutí pružiny.**

Zabezpečení před zmáčknutím prstů

Vypínač při přetížení*

* pouze u automatických garážových vrat
** nevyskytuje se ve vedení N

Kování

Kování ST se používá v případě, kdy je výška nadpraží minimálně 350 mm. Torzní pružiny se montují z přední strany u nadpraží, vrata mají jednoduché vodorovné vodicí kolejnice.

Kování LHF se používá v případě, kdy má nadpraží výšku od 220 mm do 350 mm. Torzní pružiny se montují z přední strany u nadpraží, vrata mají dvojité vodorovné vodicí kolejnice.

Kování LHR lze použít, pokud je výška nadpraží minimálně 120 mm (pro ručně ovládaná vrata) nebo 170 mm (pro automaticky ovládaná vrata). Torzní pružiny se montují na konci vodorovných vodicích lišt, vrata mají dvojité vodorovné vodicí kolejnice.

Vedení N s napínacími pružinami, používané v případě, kdy překlad je minimálně 100 mm (pro ruční a automatické vrata). Napínací pružiny montované v rohu svislé vodicí lišty.