Porównanie cech okien drewnianych

DDA-78

DDF-78

DDF-78 AL

DDR-78

DDF-92

DDF-92 AL

DDR-92

DDF-68

DDF-68 AL

DDR-68

PROFIL
Uszczelki w obwodzie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Grubość profilu
(część drewniana)
78 mm 78 mm 78 mm 78 mm 92 mm 92 mm 92 mm 68 mm 68 mm 68 mm
KLAMKA
Rodzaj klamki aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa
STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY
Rodzaj pakietu 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x16x4x16x4 3-szybowy, 4x16x4x16x4 3-szybowy, 4x16x4x16x4 2-szybowy, 4x16x4 2-szybowy, 4x16x4 2-szybowy, 4x16x4
Współczynnik U szyby 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K
Wypełnienie argonem
STANDARDOWE OKUCIE OBWIEDNIOWE
Rodzaj okucia Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
WYBRANE OKUCIA | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym
Ukryte zawiasy
Najpierw uchył
WYBRANE ENERGOOSZCZĘDNE SZYBY SPECJALNE | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym
3-szybowy pakiet
4/18/4/18/4
(Ug = 0,5 W/m2K)
3-szybowy pakiet
44.4/14/4/14/4
(Ug = 0,6 W/m2K)
3-szybowy pakiet
4/14/4/14/33.1
(Ug = 0,6 W/m2K)
3-szybowy pakiet
44.2/12/6/12/6
(Ug = 0,7 W/m2K)
4-szybowy pakiet
4/12/4/12/4/12/4
(Ug = 0,3 W/m2K)

Legenda

Dostępne
Niedostępne
Wyposażenie opcjonalne